Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2019

malinovo
4995 0d99 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasstefania sstefania
malinovo
2673 a132 500
Reposted fromyveee yveee viamadamemonroe madamemonroe
malinovo
7212 642f 500
Reposted fromrisky risky viashampain shampain
malinovo
Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum
malinovo
malinovo
Żyjemy w społeczeństwie, w którym zbyt wiele kobiet ściąga inne w dół, zamiast pomagać im piąć się do góry.
— Elle Kennedy - "Pościg"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunspokennnn unspokennnn
malinovo
4709 cf78 500
Stanisław Barańczak
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viabisia bisia
malinovo
Noce są od wszystkiego. Od poznawania się i od spełniania. Od wielkich decyzji i od pożegnań. Od uśmiechów. Od łez. Od żali. Od niewypowiedzianych słów. Od spojrzeń, dotyków i pocałunków. Od zbliżania się do siebie i oddalania się. Od współodczuwania. 
— Diana Sullivan
Reposted fromlovvie lovvie viazoou zoou
malinovo
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie viazoou zoou
malinovo
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viazoou zoou
malinovo
1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viazoou zoou

September 26 2019

malinovo
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
malinovo
8634 7900 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
malinovo
Nie, nie kochasz. Tylko tak myślisz. Nie wiesz nawet, co to miłość, bo nikt nigdy ci tego nie pokazał.
— Minka Kent
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malinovo
6763 31b7 500
Reposted fromGalGadot GalGadot viafilmowa filmowa
malinovo
Reposted fromoll oll vianatalkaaaa natalkaaaa

September 23 2019

malinovo
6156 b14b 500
Reposted fromkartofel kartofel viaKik4s Kik4s
malinovo
8133 625b 500
Reposted fromfungi fungi viameem meem
malinovo
0978 bdff 500
Reposted frompiehus piehus viameem meem
malinovo
5268 764f
17/9/17
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl