Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

malinovo

October 21 2017

2561 9df3 500

optically-aroused:

Drie, the Netherlands by Nelleke

malinovo
8965 4f51 500
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost

October 18 2017

malinovo
7258 1f78
Reposted fromoolong oolong viaikari ikari
malinovo
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas viakrzywda krzywda
malinovo
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viainspirations inspirations
malinovo
malinovo

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viamems mems
malinovo

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan viamems mems

October 10 2017

malinovo
malinovo
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
malinovo
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaNoemiJustine NoemiJustine

October 09 2017

malinovo
i tak ucieknę. zawsze to robię.
malinovo
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
malinovo
Reposted frombluuu bluuu viairbjarbirb irbjarbirb
malinovo
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viairbjarbirb irbjarbirb
malinovo
Chcesz mieć coś na całe życie- zrób sobie tatuaż, bo z miłością różnie bywa.
— I.S.
Reposted frommonsoon monsoon vialuvsick luvsick
malinovo
4733 ee07 500
Reposted fromtfu tfu viairbjarbirb irbjarbirb
malinovo
3705 9307 500
Wild (2014) vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl