Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

malinovo
0351 8035
Reposted fromseaweed seaweed viaramoneska ramoneska
7876 60c2 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaramoneska ramoneska

April 11 2018

malinovo

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubinych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto wezmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaramoneska ramoneska
malinovo
Reposted fromFlau Flau viaNaitlisz Naitlisz
malinovo
1281 8164 500
Reposted fromtojika4 tojika4 vianawetsrednio nawetsrednio

April 06 2018

malinovo
0266 1064 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapoppyseed poppyseed
9295 63d5 500
Reposted fromamatore amatore viarudosci rudosci

March 07 2018

malinovo
9466 108b
Reposted fromcactues cactues viaaggape aggape
malinovo

January 16 2018

malinovo

"Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę, że jest inny."

— Katarzyna Grochola
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viairbjarbirb irbjarbirb
malinovo
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted fromcorvax corvax viamarlylee marlylee
malinovo
3069 0f7d
Reposted fromdailylife dailylife viarudosci rudosci
malinovo
7170 cc9c

Niczego nie żałuję, czasem po prostu nie było warto.


malinovo
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viadobby dobby

January 14 2018

malinovo
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. 
— Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viasatyra satyra
malinovo
3079 9be2
Reposted fromengereksiz engereksiz viainvincible invincible
malinovo
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny vialeksandra leksandra
malinovo
malinovo
6033 ee11 500
Reposted fromzciach zciach viamiimi miimi
malinovo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl