Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

malinovo

"Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę, że jest inny."

— Katarzyna Grochola
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viairbjarbirb irbjarbirb
malinovo
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted fromcorvax corvax viamarlylee marlylee
malinovo
3069 0f7d
Reposted fromdailylife dailylife viarudosci rudosci
malinovo
7170 cc9c

Niczego nie żałuję, czasem po prostu nie było warto.


malinovo
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viadobby dobby

January 14 2018

malinovo
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. 
— Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viasatyra satyra
malinovo
3079 9be2
Reposted fromengereksiz engereksiz viainvincible invincible
malinovo
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny vialeksandra leksandra
malinovo
malinovo
6033 ee11 500
Reposted fromzciach zciach viamiimi miimi
malinovo
malinovo
5621 7038 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamayamar mayamar
malinovo
0099 1bd7

Pierrot le Fou
Reposted fromiblameyou iblameyou viamayamar mayamar
malinovo
4469 41c5 500
Reposted fromhagis hagis viamayamar mayamar
malinovo
7135 493b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
6096 9868 500
Reposted fromrawriot rawriot viahasandra hasandra
malinovo
Reposted fromFlau Flau viahornypigeon hornypigeon
malinovo
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
Reposted frommaandarynka maandarynka viamadeliine madeliine
malinovo
9176 333b 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialokrund2015 lokrund2015
malinovo
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa vialaters laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl