Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

malinovo
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viaciarka ciarka
malinovo

June 10 2018

malinovo
malinovo
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
malinovo
8706 8565 500

Reposted froma-s a-s vialittlemouse littlemouse
malinovo
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations

June 09 2018

9168 01fe 500
malinovo
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
malinovo
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże."
— A. Macdonald
malinovo
0968 5186 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viavertheer vertheer
malinovo
5797 6941
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta viadzieciak12 dzieciak12
malinovo
9643 4592 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasurpriseme surpriseme
malinovo
malinovo
0922 e0e5 500
malinovo
3397 8081
Reposted fromwwannie wwannie viamglistyporanek mglistyporanek

June 08 2018

malinovo
7350 e2e0 500
Reposted fromtfu tfu viashampain shampain

May 31 2018

malinovo
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic vialajla lajla
malinovo
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares vialajla lajla
malinovo
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl