Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viaflyleaf flyleaf

March 13 2017

malinovo
4034 e294 500
Reposted fromsnukraina snukraina viayourhabit yourhabit
malinovo
8496 c3f2 500
Reposted fromcarameltea carameltea viayourhabit yourhabit
malinovo
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viameem meem
malinovo
3385 09d2 500
Reposted fromgowno-z-mozgu gowno-z-mozgu viaoll oll
5584 defc 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabeinthe beinthe
malinovo
8604 8dc2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viavertheer vertheer
malinovo
7967 f578
Reposted fromdiicap diicap viabrystol brystol

March 07 2017

malinovo
2100 363f
Reposted fromkatsiu katsiu viaoll oll
malinovo
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakrainakredek krainakredek

February 28 2017

malinovo

February 23 2017

malinovo
malinovo
Powiedzieć coś bym chciał, mam pustkę w głowie 
Zgubiłem znowu się 
I nie chce mi się nic, jestem już zmęczony 
To nie był dobry dzień 
— Myslovitz
Reposted fromsomebodytolove somebodytolove viaEtien Etien
malinovo
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaEtien Etien
malinovo
Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.
— Agnieszka Osiecka ,,Rozmowy w tańcu"
malinovo
9289 a78c
Reposted frommammut mammut viakapitandziwny kapitandziwny
malinovo

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viazoou zoou
malinovo
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viainaya inaya
malinovo
Nałogowcy, jako grupa, zazwyczaj osiągają ponadprzeciętne wyniki w testach na inteligencję.
Dlaczego?
Ty mi powiedz.
Może dlatego, że jesteśmy wystarczająco bystrzy, żeby zorientować się, jaki gówniany jest świat, i dochodzimy do wniosku, że nałóg jest jedyną formą radzenia sobie z tym faktem.
— J. Frey

February 22 2017

malinovo
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl