Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

malinovo
4321 92c3 500
Reposted fromteijakool teijakool viaHogattaa Hogattaa

September 11 2017

malinovo
malinovo
7343 5027 500
Reposted fromoll oll viavaka vaka
malinovo
Kiedy znajdziesz osobę, z którą chcesz spędzić resztę życia, chcesz, aby zaczęło się to natychmiast.
— Kiedy Harry poznał Sally - '''skazanie'''
Reposted fromnonecares nonecares viawbrewzasadom wbrewzasadom
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

malinovohow I plan to live my life
malinovo
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viamayamar mayamar

July 29 2017

malinovo
Musimy się przyzwyczaić do tego. że przed najważniejszymi skrzyżowaniami naszego życia nie ma żadnych znaków ostrzegawczych.
— E. Hemingway
Reposted fromanybreath anybreath vianiedoopisania niedoopisania
malinovo
6329 59a4 500
Poradnik pozytywnego myślenia
malinovo
malinovo
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viaavooid avooid
malinovo
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
malinovo
1338 b21a 500
Reposted fromkjuik kjuik viainspirations inspirations
malinovo
4585 5999 500
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
malinovo
4506 0f03
Reposted fromthesarren thesarren viapoppyseed poppyseed
malinovo
4609 18bd
Reposted fromjestemzero jestemzero viajotcce jotcce

July 09 2017

3152 148b 500

xekstrin:

ecdysozoa:

adriofthedead:

taschaface:

abloodymess:

that tree isn’t high enough stupid!

He’s so sleepy he doesn’t even care. <3

me as a bat

I’m in love with this bat

“fuck it, good enough.”

Reposted frombrnnon brnnon viaanuszka anuszka
malinovo

July 06 2017

malinovo
7729 777a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainspirations inspirations
malinovo
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl